Myslíte, že ze životopisu se dá poznat, jaký uchazeč doopravdy je, a co opravdu umí? Právě proto je každý životopis pečlivě vybírán a uchazeč zvaný na pracovní pohovor. Výběrové řízení formou pracovního pohovoru může mít mnoho podob. Jednou z nich je například i behaviorální interview. Průběh vám bude připomínat klasiku, ale otázky, které vám personalista bude pokládat, se budou zakládat na mnohem hlubších odpovědích. Uchazeč tak bude mít možnost předvést, jak by řešil konkrétní problém, či pracovní úkol. A kdo svoje předpoklady nadhodnotil, bude odhalený.

Znalosti a zkušenosti pomůžou

Behaviorální interview se využívá hlavně u vyšších a manažerských pozic, kde jsou vysoké nároky na znalosti a dovednosti. Hodně vám pomůžou konkrétní příklady, které jste si sami v práci prožili, vyřešili, či se s nimi aspoň setkali. Důležité je taky znát informace o firmě, ve které se o místo ucházíte, aby nedošlo ke zbytečným trapasům a nedorozuměním. K úspěchu patří velká gratulace, a pokud jste místo nezískali, neplačte. Na vás čeká místo, kde hledají právě vás.