Podle některých statistik až pětina dospělých Čechů pije rizikovým způsobem. Často mají problém s pitím i ti, kteří si to o sobě rozhodně nemyslí, a na první pohled by to do nich neřekl ani nikdo z jejich okolí. Pití pomáhá zapomenout na stres z pracovního i studijního nasazení, na pocity úzkosti, stává se berličkou. Nemusí pak pít přímo denně, nárazově se však míra jejich konzumace vymyká kontrole, bez drinku se už nedokáží normálně bavit. Skutečně varovné symptomy nastupují až v pokročilejších stádiích onemocnění, do té doby může vést nemocný vcelku normální život, odmyslíme-li si míru byť nárazového pití.

První krok správným směrem

Naši klienti k nám často přicházejí na základě kumulace určitých problémů, případně na nátlak blízkého okolí a rodiny. Teprve v průběhu terapeutických sezení, která probíhají skupinovou i individuální formou, si uvědomují svouzávislost na alkoholu a závažnost svého stavu. Během unikátního čtyřtýdenního pobytového programu se jim dostává příležitosti změnit svůj život zpět k lepšímu. V prostředí luxusního wellness rezortu se odreagují od každodenního stresu, změna prostředí působí blahodárně nejen pro horší dostupnost návykové látky.